Kostaryka.pl

Start
Kostaryka - najszczęśliwsze miejsce na świecie
Jak wynika z opublikowanego rankingu Fundacji na rzecz Nowej Ekonomii najdłuższe i najbardziej satysfakcjonujące życie przy minimalnych szkodach dla środowiska naturalnego wiodą mieszkańcy Kostaryki

Brytyjska fundacja przeanalizowała 143 państwa, na które przypada łącznie 99 proc. populacji świata, pod kątem wykorzystania przez nie światowych zasobów naturalnych, oczekiwanej długości życia ich mieszkańców oraz odsetka obywateli deklarujących zadowolenie z życia. Odpowiednia kombinacja tych czynników składa się na tzw. Indeks Szczęśliwej Planety (HPI).

Drugim po Kostaryce państwem o najwyższym HPI jest według NEF Dominikana.
Na trzecim miejscu uplasowała się Australia, jako jedyne w pierwszej dziesiątce państwo spoza Ameryki Łacińskiej.

Polska uplasowała się na 77. miejscu.